MILURIS s.r.o.
Šafárikova trieda 17
040 11 Košice

mobil:
+421 905 449 171
+421 905 461 674
+421 911 461 674
e-mail: miluris@miluris.sk

Podvojné účtovníctvo

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb


 • Cenník pre podvojné účtovníctvo:
  Spracovanie účtovníctva - základná paušálna sadzba: od 6.000,- Sk/mes.
  (199,16 €/mesiac pri kurze: 1 € = 30,1260Sk)
  makupo.sk © copyright 2007 jamis