MILURIS s.r.o.
Šafárikova trieda 17
040 11 Košice

mobil:
+421 905 449 171
+421 905 461 674
+421 911 461 674
e-mail: miluris@miluris.sk

Ostatné

  • vypracovanie registratúrných poriadkov
  • zabezpečovanie ochrany osobných údajov zamestnancov
  • vypracovanie interných smerníc
  • zastupovanie spoločností na daňových úradoch a poisťovniach
  • makupo.sk © copyright 2007 jamis