MILURIS s.r.o.
Šafárikova trieda 17
040 11 Košice

mobil:
+421 905 449 171
+421 905 461 674
+421 911 461 674
e-mail: miluris@miluris.sk

Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
(malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky


 • Cenník pre jednoduché účtovníctvo:
  Spracovanie účtovníctva - základná paušálna sadzba: od 1.500,- Sk/mes.
  (49,79 €/mesiac pri kurze: 1 € = 30,1260 Sk)
  makupo.sk © copyright 2007 jamis