MILURIS s.r.o.
Šafárikova trieda 17
040 11 Košice

mobil:
+421 905 449 171
+421 905 461 674
+421 911 461 674
e-mail: miluris@miluris.sk

Naša firma

svojim zákazníkom ponúka komplexné služby v oblasti účtovníctva, či už jednoduchého alebo podvojného, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových, sociálnych a zdravotných zákonov a ich ďalších novelizácií.

Využitím našich externých služieb je v prvom rade ušetrenie finančných prostriedkov na špecializovaného zamestnanca a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch.

Náše externé ekonomické služby, vrátane sociálneho a zdravotného poistenia a personálnej agendy, Vám umožnia plne sa sústrediť na primárnu oblasť Vášho záujmu.
makupo.sk © copyright 2007 jamis